+31 (0) 20 – 894 3863 sales@webdevelopmentgroep.nl
Selecteer een pagina

Quickscan GGZ 2023

quickscan-ggz

Goede zorg aan cliënten kan niet zonder samen te werken met familie of naasten. Bijna alle GGZ-instellingen hebben inmiddels -op papier- familiebeleid ontwikkeld. De invoering/praktijk blijft echter vaak achter. Samen met twee pilotinstellingen, Antes en Altrecht, ontwikkelde Dunes in opdracht van Ypsilon de Quickscan GGZ Werken met familie. Hiermee kan een afdeling of team zelf nagaan wat er al goed gaat, wat beter kan op het gebied van familieparticipatie en hoe ze dat kunnen bereiken.De Quickscan GGZ is een gemakkelijk in te vullen online instrument, bestaande uit meerdere stellingen. Per item kun je aanklikken hoeveel verbetering er nodig is. De Quickscan bevat 5 thema’s over de dagelijkse praktijk op de afdeling en 2 thema’s over het beleid van de instelling. Na het invullen kun je zien hoe de afdeling of het team scoort in de vorm van een rapportcijfer. Ook krijg je tips en verwijzingen om deze score te verbeteren.

De Quickscan is bedoeld voor intern gebruik. Het biedt een beeld van de praktijk op de eigen afdeling en kan bewustwording stimuleren. Ook kunnen verbeteringen door de tijd gevolgd worden. Met de Quickscan kunnen afdelingen of locaties ook onderling vergeleken worden en kan men verbeterplannen opstellen.

De webdevelopmentgroep ontwikkelde in opdracht voor Labyrint-in-Perspectief tegelijkertijd een Quickscan voor gebruik door welzijnsorganisaties.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vaardigheden

,

Gepubliceerd op

29 oktober 2020